CAT /

CAST

Serveis

Cirugia de l'oïda

La otologia és la branca de l'otorinolaringologia encarregada en l'estudi de les malalties de l'oïda. Dins d'aquesta, hi ha múltiples tractaments quirúrgics que inclouen procediments en les diferents regions anatòmiques com l'orella externa (pavelló auricular i conducte auditiu extern), l'orella mitjana (principalment membrana timpànica i cadena osciular) i l'oïda interna.

Les intervencions més habituals en l'especialitat són les de l'oïda externa i l'orella mitjana.

Oïda externa:

  • Cirurgies per l'exèresi de fístules pre-auriculars: Són petits orificis per davant del pavelló que sol continuar mitjançant un conducte cap a l'interior. En moltes ocasions passa inadvertit i només es fa evident quan la part més interna s'infecta, donant lloc a una inflamació a la regió de la fístula. En aquestes ocasions s'indica la cirurgia per prevenir les infeccions a repetició.
  • Quists sebacis o lipomes del pavelló i lòbul auricular: Són lesions benignes petites degudes al creixement de les glàndules o el teixit gras del lòbul. Si comporten a una deformitat o molèsties, així com infecció de les mateixes, s'indica la resecció dels mateixos.
  • Exostosis o osteomes. Són el creixement benigne de la part òssia del conducte auditiu extern. Quan aquests creixements oclouen o produeixen humitat i otitis externes a repetició, s'ha de considerar l'exèresi del mateix.

Orella mitjana:

  • Col·locació de drenatge transtimpànics: És un dels procediments més comuns de l'oïda. Es tracta de tubs en forma de diàbolo que permeten el drenatge i aireig de l'orella mitjana. Es realitza generalment en quadres d'otitis serosa (mucositat) que no responen al tractament mèdic i en patologies de ventilació inadequada que comporta a retraccions i altres canvis de la membrana timpànica. Generalment es realitza més en nens que pateixen en major mesura d'otitis mitjanes i seroses. En adults també està indicat en otitis que no presenten millora i en quadres on hi ha una ventilació inadequada de l'orella mitjana a causa d'una obstrucció o inadequat funcionament de la trompa d'Eustaqui (ototubaritis). Aquesta alteració pot comportar a canvis de retracció de la membrana timpànica.
  • Tancament de perforacions de la membrana timpànica: La miringoplàstia és una tècnica quirúrgica que consisteix en el tancament de les perforacions timpàniques amb l'objectiu d'evitar les restriccions en l'estil de vida del pacient i eventualment millorar la hipoacúsia transmissiva associada. Hi ha múltiples tècniques quirúrgiques així com materials usats per al tancament (fàscia, cartílag, pericondri, materials sintètics, etc.). Actualment la tècnica més utilitzada és la intervenció pel mateix conducte (endaural, sense cicatrius externes) amb microscopi o endoscopi, i tancament amb cartílag o fàscia muscular. Segons la mida de la perforació, és una tècnica senzilla que es pot realitzar amb anestèsia local i sedació tant en adults com en nens. Presenta una taxa alta d'èxit i baixes complicacions postoperatòries.
  • Cirurgia de la cadena osciular: És la tècnica quirúrgica utilitzada per tractar la otosclerosi. La otosclerosi Sol ser hereditària tot i que poden donar-se altres formes aïllades; es tracta d'una alteració de l'os que envolta l'oïda interna i com a conseqüència produeix la fixació i immobilització de l'estrep i de la cadena d'ossets. Aquesta immobilització produeix un impediment per a la transmissió del so causant així un tipus de sordesa (transmissiva). La cirurgia bàsicament consisteix en l'extracció (parcial o completa) i substitució de l'estrep per una petita pròtesi que posseeix la mobilitat necessària per a transmetre de nou el so (estapedectomía, estapedotomía).
  • Cirurgia del colesteatoma: El colesteatoma és una malaltia que bàsicament es produeix per un creixement anormal de pell darrere de la membrana timpànica i que no pot eliminar-se cap a l'exterior. Es tracta d'un tumor benigne, però el seu comportament és agressiu i pot causar perforació de la membrana timpànica, destrucció de la cadena d'ossets, infeccions cròniques, etc. Així mateix pot causar sordesa de transmissió o neurosensorial.
  • La timpanoplàstia és la cirurgia que es realitza per tractar l'origen i les seqüeles del colesteatoma. Consisteix en la neteja de les cavitats de l'oïda i la reconstrucció, si és possible, de la cadena d'ossets i de la membrana timpànica. La cirurgia depèn de l'extensió de la malaltia, en alguns casos pot dur-se a través del conducte auditiu, però el que és més freqüent és amb una incisió per darrere de l'orella amb un fresat de l'os mastoide fins a arribar a l'orella mitjana.

Exploració de les cordes vocals

Exploració completa de l'audició / Audiometries

Cirurgia otorinolaringològica pediàtrica

Cirurgia de les apnees i roncopatia

Cirurgia del nas

Cirurgia de la veu

Cirurgia de les glàndules salivals i tiroide. Cirurgia del coll

Cirurgia de l'oïda

Cirurgia de la paràlisi facial

Cirurgia del càncer de boca, gola i laringe

Exploració completa de l'oïda, nas i coll

Endoscòpia nasal i laríngia

Feminització de la veu

Al·lergologia