CAT /

CAST

Serveis

La cirurgia de la veu consisteix a intervenir sobre les cordes vocals, que són dues fines bandes de teixit muscular recobertes d'un epiteli i d'un lligament vocal.

Realitzem el diagnòstic a través d'una laringoscòpia directa o un nasofibroscopia i orientem la patologia com funcional o estructural, individualitzant sempre cada cas.

Cirugia de la veu

Nòduls laringis

Polips laringis

Indicant així sempre el tractament més adequat a la patologia, iniciant un procés mitjançant rehabilitació logopèdica en el cas que la patologia sigui funcional i si ja existeixen lesions estructurals indicarem també logopèdia d'inici per preparar les cordes per a la cirurgia i continuar-la després.

Les patologies benignes de la veu més freqüents acostumen a presentar-se en professionals que utilitzen la veu com a eina per al seu treball (cantants, mestres ...).

La patologia més prevalent que ens trobem són els nòduls, els pòlips, els quists i l'edema de Reinke (més relacionat amb el consum tabàquic).

Quists laringis

Edema Reinke

La solució d'aquesta patologia benigna es realitza amb microcirurgia laríngia sota control microscòpic, utilitzant làser o dissecció clàssica individualitzant en cada pacient.

Exploració de les cordes vocals

Exploració completa de l'audició / Audiometries

Cirurgia otorinolaringològica pediàtrica

Cirurgia de les apnees i roncopatia

Cirurgia del nas

Cirurgia de la veu

Cirurgia de les glàndules salivals i tiroide. Cirurgia del coll

Cirurgia de l'oïda

Cirurgia de la paràlisi facial

Cirurgia del càncer de boca, gola i laringe

Exploració completa de l'oïda, nas i coll

Endoscòpia nasal i laríngia

Feminització de la veu

Al·lergologia