CAT /

CAST

Serveis

La rinologia i la cirurgia del nas són un àmplia branca de l'otorinolaringologia en on es destaca principalment la cirurgia de l'envà nasal, la cirurgia de cornets inferiors, la cirurgia endoscòpica de sins paranasals i la cirurgia estètica o rinoplàstia, entre d'altres.

  • La septoplàstia o cirurgia de l'envà nasal és la tècnica quirúrgica que té com a objectiu la correcció de les deformitats d'un envà desviat. Aquestes desviacions poden ocórrer durant el desenvolupament o creixement del nas o després d'una lesió traumàtica. La cirurgia s'indica quan hi ha obstrucció o insuficiència respiratòria nasal, quan causa infeccions com sinusitis, apnees, roncs, o mucositat crònica constant. S'efectua amb anestèsia general i consisteix, en l'extirpació i remodelació dels fragments de cartílag o os desviats. Per si mateixa no canvia l'estètica o forma nasal, encara que es pot realitzar al mateix temps que altres cirurgies nasals com la rinoplàstia, cirurgia per sinusitis o de cornetes.
  • Els cornetes són unes estructures òssies revertides de mucosa nasal ubicades a la paret lateral del nas que s'encarreguen de la filtració, escalfament i humidificació de l'aire inspirat. El seu creixement o hipertròfia generalment ocorre en el cornete inferior i està causada per sinusitis a repetició i condicions al·lèrgiques associades entre d'altres. Aquest creixement pot portar a una obstrucció del flux d'aire limitant així la respiració nasal.
  • La turbinoplàstia és la cirurgia que busca disminuir la mida dels cornetes sense extirpar-i conservant la seva funció. Entre les tècniques més utilitzades són la resecció submucosa, la reducció amb radiofreqüència o làser. És una tècnica senzilla, ambulatòria, que no requereix taponament nasal i no comporta un postoperatori complicat.
  • La cirurgia endoscòpica nasosinusal és la tècnica quirúrgica que té com a objectiu el tractament de diferents malalties inflamatòries o infeccioses a nivell nasal i sinusal, com la sinusitis crònica, sinusitis a repetició i la poliposi nasosinusal. L'operació es realitza amb ajuda d'endoscopis rígids que permeten una visualització de totes les estructures i anatomia del nas i sins com el maxil·lar, frontal, etmoïdal, etc. Aquest tipus de tècnica quirúrgica és actualment l'elecció per al tractament d'aquestes patologies ja que redueix notablement les molèsties i complicacions post operatòries.
  • La rinoplàstia és una intervenció quirúrgica estètica l'objectiu principal és el canvi de la forma, mida, desviacions i altres aspectes del nas. Hi ha múltiples tècniques quirúrgiques que solen aplicar-se segons les característiques de cada pacient. La rinoplàstia pot realitzar-se associada a septoplàstia i cirurgies de cornetes, per obtenir així resultats tant estètics com funcionals amb una adequada respiració nasal.

 

Cirurgia del nas

Septe nasal desviat obstructiu

Cornetes Nasals

Exploració de les cordes vocals

Exploració completa de l'audició / Audiometries

Cirurgia otorinolaringològica pediàtrica

Cirurgia de les apnees i roncopatia

Cirurgia del nas

Cirurgia de la veu

Cirurgia de les glàndules salivals i tiroide. Cirurgia del coll

Cirurgia de l'oïda

Cirurgia de la paràlisi facial

Cirurgia del càncer de boca, gola i laringe

Exploració completa de l'oïda, nas i coll

Endoscòpia nasal i laríngia

Feminització de la veu

Al·lergologia