CAT /

CAST

L'endoscòpia és una acte mèdic senzill i ràpid, pràcticament indolor que no requereix preparació prèvia ni dejuni. És una prova amb adequada tolerància tant en adults com nens.

Endoscòpia nasal

L'endoscòpia nasal és un procediment per examinar l'interior de la fosses nasals i dels sins paranasals. L'endoscòpia permet la visualització de totes les estructures anatòmiques com els cornets, el drenatge dels sins paranasals, l'envà, i la rinofaringe, on es troben els adenoides o carnots i la trompa d'Eustaqui.

L'endoscòpia pot ajudar a diagnosticar infeccions com sinusitis, a valorar desviacions de l'envà, la presència d'inflamació o poliposi nasal i a determinar l'existència o hipertròfia dels adenoides.

Endoscòpia laríngia

L'endoscòpia laríngia és el mètode per excel·lència per a l'exploració de la via aèria i digestiva superior. Mitjançant la endoscòpia es pot examinar la via aèria superior començant per les fosses nasals i examinant les següents àrees:

 1. Fosses Nasals
 2. Cavum o rinofaringe, orifici de la trompa d'Eustaqui
 3. Paladar en la seva cara posterior
 4. Orofaringe
 5. Terç posterior de la llengua
 6. Hipofaringe i sins piriformes
 7. Vestíbul laringi
 8. Cordes vocals i bandes ventriculars
 9. Glotis
 10. Subglotis
 11. Tràquea (3 primers anells)

Amb l'exploració anterior es pot valorar exhaustivament l'anatomia i alteracions de les diferents àrees explorades. D'aquesta manera permet el diagnòstic de diferents patologies com hipertròfia adenoidea i amigdalina, lesions de les cordes vocals, valoració de la roncopatia i les apnees, laringitis, faringitis cròniques, etc.

Endoscòpia nasal i laríngia

Serveis

Exploració de les cordes vocals

Exploració completa de l'audició / Audiometries

Cirurgia otorinolaringològica pediàtrica

Cirurgia de les apnees i roncopatia

Cirurgia del nas

Cirurgia de la veu

Cirurgia de les glàndules salivals i tiroide. Cirurgia del coll

Cirurgia de l'oïda

Cirurgia de la paràlisi facial

Cirurgia del càncer de boca, gola i laringe

Exploració completa de l'oïda, nas i coll

Endoscòpia nasal i laríngia

Feminització de la veu

Al·lergologia