CAT /

CAST

El nostre grup, l' Institut de Cap i Coll (ICiC), pretén oferir una atenció plural i completa tant en l'esfera professional com en la personal, exercint amb la màxima rigurositat i amb un tracte personalitzat.

Assumim totes les disciplines de l'especialitat, tant en adults com en nens, atenent les patologies benignes i malignes a nivell del coll, laringe, faringe, nas, sins paranasals i oïda.

Mútues