CAT /

CAST

Exploració

Oferim un estudi integral del pacient disposant d'equips d'última generació per realitzar un diagnòstic precís i poder oferir un tractament adequat i personalitzat.

Diagnòstic

Tractament

Professionals amb àmplia experiència

Exploració completa de l'audició / Audiometries

  • Audiometria per establir el llindar d'audició i diagnosticar el tipus i severitat de pèrdua auditiva.
  • Impedanciometria per objectivar el grau de ventilació de l'oïda.

Cirurgia otorinolaringològica pediàtrica

Oferim l'exploració i tractament quirúrgic de totes les patologies pediàtriques: Hipertròfia amigdalar i adenoidea, roncopatia, otitis de repetició i altres patologies de l'oïda.

Cirurgia de les apnees i roncopatia (+info)

Intervencions destinades al control i millora del Síndrome d'Apnea Obstructiva del Son i la roncopatia. Intervencions multinivell (segons àrea afectada) i multidisciplinar.

Cirurgia del nas

Intervencions destinades a la correcció de les alteracions de l'envà, els cornets i els sins paranasals per millorar la capacitat respiratòria i els símptomes de la rinitis.

Cirurgia de la veu

Microcirurgia de les cordes vocals on es corregeixen lesions com nòduls, pòlips, quists i edema entre altres, aconseguint així millorar la qualitat de la veu.

Cirurgia de les glàndules salivals i tiroide. Cirurgia del coll.

  • Procediments per al tractament de la patologia benigna i maligna de la glàndula tiroide, així com de les glàndules paròtides, submaxil·lars i sublinguals.
  • Cirurgia de quists cervicals i ganglis.

Cirurgia de l'oïda

Microcirurgia per al tractament d'alteracions a nivell de l'oïda externa, membrana timpànica, orella mitjana i cadena ossicular.

Cirurgia de la paràlisi facial

Cirurgia reparadora, tant estàtica com dinàmica, a diferents nivells, amb l'objectiu de tractar i disminuir les seqüeles produïdes per la lesió del nervi facial.

Cirurgia del càncer de boca, gola i laringe

Intervencions destinades al diagnòstic i tractament de la patologia maligna de cap i coll. Cirurgia transoral làser CO2. Cirurgia oncològica i reconstructiva del càncer.

Tecnologies:

  • Làser
  • Radiofreqüència
  • Monitorització de nervis intraquirúrgica