CAT /

CAST

Exploració

Oferim un estudi integral del pacient disposant d'equips d'última generació per realitzar un diagnòstic precís i poder oferir un tractament adequat i personalitzat.

Diagnòstic

Tractament

Professionals amb àmplia experiència

Cirurgia de la paràlisi facial

Cirurgia reparadora, tant estàtica com dinàmica, a diferents nivells, amb l'objectiu de tractar i disminuir les seqüeles produïdes per la lesió del nervi facial.

Cirurgia del càncer de boca, gola i laringe

Intervencions destinades al diagnòstic i tractament de la patologia maligna de cap i coll. Cirurgia transoral làser CO2. Cirurgia oncològica i reconstructiva del càncer.

Tecnologies:

  • Làser
  • Radiofreqüència
  • Monitorització de nervis intraquirúrgica

Dr. Carulla, 12 • 08017 BCN